مجمع خیرین سلامت استان همدان شرکت امداد افزار هگمتانه | Emdad Afzar Hegmataneh
امروز : شنبه ، 5 اسفند 1396
 

اخبار

جلسه با شورای اسلامی شهرهمدان

با حضور مدیر عامل واعضاء اجرائی مجمع خیرین سلامت استان همدان

1396-08-23 - 19:31      ادامه مطلب

ایجاد مکانی مناسب برای مرکز طب تسکینی حمایتی درهمدان

در بیمارستان امام خمینی(ره)

1396-08-10 - 17:23      ادامه مطلب

یکصدو بیست وسومین جلسه مددکاری

مجمع خیرین سلامت شهرستان همدان

1396-07-27 - 11:01      ادامه مطلب

جلسه هماهنگی برای فرهنگسازی ومطالبه گری حوزه سلامت

با حضور دکتر صبا مدیرعامل مجمع خیرین سلامت، دکتر رسولی استاد دانشگاه وجمعی از اعضاء مجمع

1396-07-26 - 13:52      ادامه مطلب

اولین نشست شورای آموزش وپیشگیری

مجمع خیرین سلامت استان همدان

1396-07-26 - 12:51      ادامه مطلب

دیدار اعضاء مجمع خیرین سلامت استان همدان با مهندس رحیمی

معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی همدان

1396-07-25 - 11:13      ادامه مطلب

بنیاد زنده یاد محمد علی فرشچیان در ساخت بیمارستان 500تختخوابی ومرکز جامع همدان با دولت مشارکت می کنند

مجمع خیرین سلامت استان همدان

1396-07-25 - 02:28      ادامه مطلب

نقش فرهنگسازی در ارتقاء سلامت جامعه

مجمع خیرین سلامت استان همدان

1396-07-24 - 19:55      ادامه مطلب

جلسه فصلی مجمع خیرین سلامت همدان

جلسه پاییزی

1396-07-24 - 19:25      ادامه مطلب

دیدار نماینده همدان وفامنین با مدیرعامل واعضاء مجمع خیرین سلامت

استان همدان

1396-06-22 - 08:16      ادامه مطلب
2
7643ت5ت4

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت استان همدان می باشد