مجمع خیرین سلامت استان همدان
 
تاریخ چاپ : سه شنبه ، 1 اسفند 1396

کد خبر : 759

 
باز دید از خوابگاه سلامت
تاریخ خبر : 1396-10-22
     
 
 
     
متن خبر :

بازدیدمسئولین اصناف همدان از واحدهای بهره برداری شده خوابگاه سلامت:

جمعی از مسئولین اصناف همدان به اتفاق دکتر محمدصادق صبا مدیرعامل مجمع خیرین سلامت ومعاونین اجرائی مجمع از 30واحد خوابگاه سلامت که از اول سالتحصیلی جاری مورد بهره برداری قرار گرفته بازدید کردند. دکتر صبا ابتدا به طور مبسوط درخصوص نیازهای تخصصی استان به پزشک متخصص وکارآمد ومشکل دانشگاه برای تامین خوابگاه مورد نیازآنها  وضرورت ایجاد خوابگاه صحبت نمود.                            دکتر صبا همچنین به روند تلاشهای مجمع خیرین وهیئت مدیره وکمکهای دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری ، شرکت هگمتان آب وسایر خیرین ونیکوکاران وهمچنین پزشکان وآحاد جامعه که بخشی از زیر ساخت خوابگاه را بعده گرفته اند نام برد. دکتر صبا بیان داشت عملیات تکمیلی 30واحد خوابگاه توسط بنیاد زنده یاد فرشچیان  به سرانجام رسیده ومورد بهره برداری قرار گرفته و80واحد مابقی تا مرحله شناژ وبتن ریزی پیش رفته وبرای ادامه عملیات نیازمند حمایتها وکمکهای خیرین می باشد وبر اهتمام برای پیشرفت شهرخود تاکید نمود.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام مجمع خیرین سلامت استان همدان بلامانع است.