مجمع خیرین سلامت استان همدان شرکت امداد افزار هگمتانه | Emdad Afzar Hegmataneh
امروز : پنجشنبه ، 30 دي 1395

گالری تصاویر

عکس خیرین بزرگوار
عکس خیرین بزرگوار
تعداد : 2 عکس
تاریخ : 1392-03-04
عكس و نمودار
نمونه اي از عكس مركز آموزشي درماني خير بزرگوارمحمدعلي فرشچيان
تعداد : 8 عکس
تاریخ : 1392-02-04
پروژه ها
تصاویر پروژه های انجام شده
تعداد : 2 عکس
تاریخ : 1391-10-19

1
معرفه مهندس بهروز رحیمیکودکان مجمع2کودکان مجمع 1نشست سالیانه مجمع خیرین سلامت شهرستان فامنین1611دبستان علاقبندیانتقدیرازمعلمین خیردبستان فرزانهعکس جمعی دبستان بهشتیتقدیراز معلمین1روزمعلم-47روزمعلم-44روزمعلم-41روزمعلم-37

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت استان همدان می باشد