مجمع خیرین سلامت استان همدان شرکت امداد افزار هگمتانه | Emdad Afzar Hegmataneh
امروز : سه شنبه ، 1 اسفند 1396
 

همکاری داوطلبانه
مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
تاریخ تولد
جنسیت
مرد    زن

مدرک تحصیلی
تلفن تماس
آدرس ایمیل
نحوه مشارکت با مجمع
مشارکت فرهنگی و تبلیغی
 
نوع همکاری
زمان همکاری
زمینه همکاری
حضوری در محل خیریه       تبلیغات      کمک علمی      طراحی و گرافیک
 
برگزاری همایش و نشست    سایر
مشارکت مالی و اقتصادی
   
نقدی
مبلغ
ریال
غیرنقدی
اهدای تجهیزات پزشکی و بهداشتی
اهدای زمین و ساختمان
اهدای تجهیزات کمک درمانی
       
نحوه آشنایی با مجمع
7643ت5ت4

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجمع خیرین سلامت استان همدان می باشد